Birou de proiectare si servicii

Planuri Urbanistice

Reglementarea activitatii in constructii se face atat la nivel national (prin legi, normative, etc) cat si la nivelul administratiei locale. Primariile (sau consiliile locale) coordoneaza realizarea a trei tipuri de “norme” numite PUG (Plan Urbanistic General) PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si PUD (Plan Urbanistic de Detaliu). Ele constituie trei niveluri de complexitate si scara de abordare: la nivelul orasului, la nivelul unei zone (insula, cartier) si la nivel de vecinatate (cateva terenuri, o strada, o piata).

Contacteaza un specialist la 0722494447.

PUG-ul este un proiect deosebit de complex, care contine prevederi la scara intregului oras. PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile (Plan Urbanistic de Detaliu).In general PUG-ul unui oras mare este publicat pe site-ul primariei respective. In forma tiparita, el este un dosar de multe pagini, continand text, planuri, scheme, tabele.

PUZ-ul stabileste norme mai detaliate decat PUG-ul, pentru o anumita zona a orasului. In general el acopera zonele cu potential imobiliar . PUZ-ul este si el un proiect relativ complex, care necesita studii diverse, avize si echipe de specialisti.

Un Plan Urbanistic de Detaliu stabileste norme la nivelul unei strazi, unei piete sau a unui grup de terenuri si este documentul care specifica parametrii in care se poate construi. PUD-ul (Plan Urbanistic de Detaliu) este documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism (CU) sau o Autorizatie de Construire. Daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, primaria consulta PUZ-ul sau PUG-ul.

Organele de avizare solicita un Plan Urbanistic de Detaliu in Certificatul de Urbanism fara a mai fi necesara intocmirea P.U.Z.de regula, pentru terenurile individuale de dimensiuni mici si medii si aceasta intrucit aria de acoperire a unui P.U.Z. este prea mare si scara la care este redactat proiectul nu permite realizarea detaliilor.

Un plan urbanistic de detaliu constituie suportul tehnic si legal al conditiilor cuprinse in Certificatul de Urbanism, care sta la baza obtinerii Autorizatiei de Construire.

PUD este solicitat in urmatoarele situatii:
– daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;
– daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire;
– daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD / PUZ existent si aprobat (modificarea retragerilor de la limita de proprietate, modificarea retragerilor de la trama stradala, modificare regim de inaltime, modificare POT, si altele)..

Aveti nevoie de un plan urbanistic de detaliu?

Plan Urbanistic de Detaliu AIA Proiect plan urbanistic de detaliu Planuri Urbanistice Plan Urbanistic de Detaliu AIA Proiect e1449961989181

Plan Urbanistic de Detaliu AIA Proiect

Solicitantul unui Certificat de Urbanism este obligat conform legislatiei sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD – plan urbanistic de detaliu) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora.

Altfel spus, un Plan Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si prezentand in detaliu continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

P.U.D-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane).

Odata aprobate, acestea fac obiectul unor decizii si nu vor putea fi modificate decat prin alte proiecte echivalente. Un teren nu poate fi construit decat in conformitate cu planul de urbanism aprobat, indiferent de cate ori acesta este vandut.

Preexistenta unui PUD (plan urbanistic de detaliu) pentru un teren care se doreste a fi achizitionat nu este neaparat un avantaj, mai ales daca tematica initiala difera de utilizarea dorita a terenului. Existenta acestor planuri ofera insa o certitudine asupra conditiilor de construire si a randamentului terenului. Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari..

Dupa intocmirea lor de catre institutiile autorizate, acestea sunt depuse la autoritatile competente in vederea avizarii, care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat. Avizul necomunicat la termenul stabilit de maxim 30 zile, se considera favorabil.

Personalul responsabil de documentatiile urbanistice AIA Proiect este membru activ inregistrat in RUR – Registrul Urbanistilor din Romania.

PARERILE CLIENTILOR

PAREAREA DVS.?

Top
Telefon birou de proiectare    0722494447