Birou de proiectare si servicii

Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. AIA Birou de Arhitectura urmeaza sa fie inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul ………. .

 

1.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, AIA Birou de Arhitectura are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

 

1.3. Scopul colectarii datelor este:

– informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate,

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

 

1.4. Prin completarea datelor in formularul de creare de Cont si/sau de Comanda Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a AIA Birou de Arhitectura, va fi inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul …………, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 1.3.

 

1.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Aleea Alesd nr. 20, ap. 12, Sector 6, Bucuresti, in atentia S.C. AIA Birou de Arhitectura, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

 

1.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Aleea Alesd nr. 20, ap. 12, Sector 6, Bucuresti, in atentia S.C. AIA Birou de Arhitectura, va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

 

1.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

 

1.7.2. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

 

1.7.3. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

1.8. De asemenea, AIA Birou de Arhitectura poate furniza datele cu caracter personal ale Cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii conexe activitatii prestate, furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.

 

1.9. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres

 

Politica de Securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

AIA Birou de Arhitectura

 

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, AIA BIROU DE ARHITECTURA, cu sediul Aleea Alesd nr. 20, ap. 12, Sector 6, Bucuresti, prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerintelor legale și in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

 

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 

 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul și in conformitate cu prevederile legale;

 

 • Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate și ulterior prelucrate;

 

 • Confidentialitatea. Regulamentul intern de organizare si funcţionare al instituţiei conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor.

 

 • Consimţamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimţamantul in mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;

 

 • Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

 

 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

 

 • Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001)

 

 • dreptul de a obtine de la AIA BIROU DE ARHITECTURA, la cerere și in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de CeRe;
 • dreptul de a obtine de la AIA BIROU DE ARHITECTURA, la cerere și in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de a obtine de la AIA BIROU DE ARHITECTURA, la cerere și in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
 • dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate și legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
 • dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate; De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • AIA BIROU DE ARHITECTURA certifica faptul ca indeplinește cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal;
 • AIA BIROU DE ARHITECTURA utilizeaza metode și tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
 • Regulamentul intern de organizare si funcţionare al AIA BIROU DE ARHITECTURA contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu character personal care sunt prelucrate in cadrul companiei; · Personalul AIA BIROU DE ARHITECTURA este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidenţialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
 • Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens; Pentru mai multe detalii și informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritaţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Top
Telefon birou de proiectare    0722494447