Birou de proiectare si servicii

Audit Energetic

Auditul Energetic audit energetic Audit Energetic auditul energetic e1449989098843Un audit energetic este un raport complex pe care vi-l poate pune la dispozitie personalul nostru acreditat  pe langa Ministerul Dezvoltarii Regionale si Adrministratiei Publice si consta in determinarea caracteristicilor reale termotehnice si functionale al sistemului cladire – instalatii, in scopul caracterizarii din punct de vedere energetic al cladirii. Prin audit energetic se stabilesc tehnic si economic solutiile de reabilitare si modernizare termoenergetica a cladirii, pe baza rezultatelor termice si energetice a acelei cladiri.

Performanta energetica a cladirii – energia efectiv consumata sau estimata pentru a raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ în principal: încalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea si iluminatul. Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul care influenteaza necesarul de energie si se exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luandu-se în considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, proiectarea si amplasarea cladirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare si influenta cladirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie.

AUDIT ENERGETIC PENTRU COMPANII

„Urmariti sa realizati un Audit Energetic obligatoriu pentru companii si firme cel putin odata la 4 ani? AIA Proiect va ofera cele mai bune conditii comerciale si termene de realizare in vederea respectarii Directivei privind eficiența energetică (2012/27/UE) transpusa in legislatie prin legea 121/2014 privind eficienta energetica. Solicitati acum o oferta de pret audit energetic pentru companii / firme la 0722494447 sau la detalii@aia-proiect.ro. „

 AIA / AUDIT ENERGETIC

AUDITUL ENERGETIC AL UNEI CLADIRI

Audit Energetic audit energetic Audit Energetic audit energetic e1449989101526Un audit energetic al unei cladiri – urmareste identificarea principalelor caracteristici termice si energetice ale constructiei si ale instalatiilor aferente acesteia si stabilirea, din punct de vedere tehnic si economic a solutiilor de reabilitare sau modernizare termica si energetica a constructiei si a instalatiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obtinute din activitatea de analiza termica si energetica a cladirii.

Va doriti sa aveti o imagine ampla, clara si realista a modului in care se realizeaza consumurile energetice in imobilul dvs, prin determinarea ponderilor de consum pe etapele de productie si pe fluxurile auxiliare?

Punem la dispozitia dvs servicii de audit energetic. Obiectivul principal al unui audit energetic este cuantificarea, prin analiza cost-beneficiu si elaborarea de solutii fezabile de crestere a eficientei energetice. Toti auditorii energetici AIA Proiect sunt membrii activi ai Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania.

 

Un audit energetic este întocmit de catre auditori energetici AIA Proiect pentru cladiri, autorizati/acreditati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

In urma unui audit energetic veti putea sa:

 • Stabiliti o strategie energetica, in raport cu planificarile de dezvoltare, in vederea optimizarii durabile a costurilor
 • Recuperarati mai rapid investitiile din economiile obtinute.
 • Optimizati functionarea instalatiilor din imobilul dvs
 • Monitorizati si controlati procesele energetice si tehnologice.
 • Scadeti gradul de ocupare a personalului, prin reducerea mentenantei  corective a instalatiilor.
 • Cresteti siguranta in exploatare.

Printr-un audit energetic conceput şi implementat de AIA Proiect asigurăm reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanţării proiectului.

Puteti beneficia de serviciile furnizate de AIA Proiect cu rezultate garantate:

 • Analiza consumului de energie si audit energetic;
 • Managementul energiei;
 • Plan de eficienta periodic (trimestrial, anual, etc.)
 • Realizarea si implementarea proiectului de reducere si optimizare a consumului;
 • Identificarea celor mai bune posibilităţi de finanţare;
 • Suport în operare şi întreţinere;
 • Monitorizarea si evaluarea economiilor

LEGISLATIA IN VIGOARE

Energie audit energetic Audit Energetic energie e1449989099640

CAT CONSUMA OPERATORII ECONOMICI?

Legislatia in vigoare mentioneaza ca operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1000 tone echivalent petrol au obligaţia să efectueze, la fiecare 4 ani, un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice care includ măsuri pe termen scurt, mediu şi lung; să numească un manager energetic, atestat de Departamentul pentru Eficienţă Energetică, conform legislaţiei în vigoare.

Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată în condiţiile legii.

Și autorităţile administraţiei publice locale au obligații privind eficiența energetică. Astfel, cele din localitatile cu o populatie mai mare de 5.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice,care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.

Autorităţile administraţiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunatăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani și să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată în condiţiile legii sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice.

Pentru detalii...

Pentru detalii complete despre va rugam sa ne contactati  la detalii@aia-proiect.ro sau 0722494447.

PARERILE CLIENTILOR

PAREREA DVS.

Top
Telefon birou de proiectare    0722494447