Birou de proiectare si servicii

Studiu Geotehnic

In functie de scopul elaborarii va punem la dispozitie mai multe documentaţii geotehnice (studiu geotehnic).

 1. Avize geotehnice preliminare pentru fazele preliminare de proiectare.
 2. Studii geotehnice pentru proiectul de autorizare de construire (D.T.A.C.)
 3. Studii geotehnice de detaliu pentru faza de execuţie (Proiect Tehnic, D.T.D.E.)
 4. Monitorizare geotehnică
Studiu geotehnic AIA Proiect

Studiu geotehnic  este o parte componentă a documentaţiei tehnice necesare autorizării executării lucrărilor de construcţie, conform  cu  Legea nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,  cu modificarile și completările ulterioare. In vederea obtinerii Autorizatiei de construire, in oricare certificat de urbanism emis de primarie va este solicitat sa intocmiti la sectiunea studii de specialitate Studiu Geotehnic (Studiu Geo). Acesta reprezinta documentaţie tehnică necesară la construirea, extinderea sau consolidarea unui imobil, în vederea furnizării informaţiilor necesare proiectării acestuia, obţinută după parcurgerea etapelor următoare:   cercetarea  terenului de fundare,  prin  executarea  unuia sau mai multe foraje geotehnice, prelevarea de probe tulburate și netulburate  și cercetarea specifica “in situ” urmată  de analizarea  probelor ȋntr-un laborator atestat  și realizarea ȋn final a documentaţiei  tehnice. Toate acestea formează în final un studiu geotehnic. Fie ca intentionati sa construiti o casa cu un singur nivel, cu sau fara subsol, studiu geotehnic (studiu geo) este primul document care va poate aduce informatii pretioase despre amplasamentul viitorului imobil.

Documentaţiile geotehnice se întocmesc pentru orice construcţii civile (case, vile, blocuri, cladiri de birouri, şcoli, gradinite, spitale), industriale (hale, fabrici, depozite, silozuri), agrozootehnice, energetice (centrale eoliene, panouri solare, hidrocentrale), miniere, de telecomunicaţii, edilitare şi de gospodărie comunală (reţele de apă, gaze, canalizare), pentru construcţii de căi ferate, pentru drumuri, sisteme rutiere, aeroportuale, poduri, tunele,  pentru construcţii de porturi, şantiere navale şi platform marin,  pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice, pentru ȋmbunătăţiri funciare, precum şi pentru orice alte categorii de construcţii.

De asemenea, documentatiile geotehnice sunt efectuate şi pentru  lucrari de imbunătăţire a stabilităţii terenului prin piloţi, ancore sau ziduri de sprijin, pentru depozite de gunoi sau steril sau pentru cariere.

CUM OBTIN STUDIU GEOTEHNIC

Cum / De unde pot obtine un studiu geotehnic?

Apelati la un specialist, sunati acum la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.ro deoarece realizarea unui studiu geotehnic trebuie tratată cu cea mai mare atenţie, pe măsura importanţei documentaţiei geotehnice. Va recomandam sa efectuati un studiu geotehnic (studiu geo) inainte de achizitionarea unui teren. Va stam la dispozitie in Bucuresti, Ilfov si imprejurimi

Studiu Geotehnic AIA Proiect studiu geotehnic Studiu Geotehnic Studiu Geo AIA Proiect 2 e1449962067921

Studiu Geotehnic AIA Proiect

In vederea realizarii unu studiu geotehnic sunt necesare parcurgerea următoarelor etape:

 

 • Furnizarea informaţiilor necesare demarării studiu geotehnic.cum ar fi locatie, suprafata, amprenta, etc.

 

 • Stabilirea modalităţilor de realizare studiu geotehnic. Pe baza informaţiilor furnizate de mai sus, se stabilesc numărul de foraje geotehnice, adâncimea lor, echipamentele folosite şi termenul de execuţie, iar toate acestea se concretizează în oferta finală oferită.  În momentul în care aceasta este acceptată de către beneficiar, se poate trece la următoarea etapă de studiu geotehnic.

 

 • Executarea forajelor geotehnice. După ce acceptarea ofertei de studiu geotehnic s-a concretizat printr-un contract şi plata unui avans eventual, echipa condusă de inginerul geotehnician se prezintă la amplasament pentru efectuare forajelor geotehnice. În timpul acestora se vor preleva probe tulburate sau netulburate şi, opţional, de apă, se va nota stratificaţia, infiltraţiile de apă, nivelul  pânzei freatice şi se vor efectua cercetări “in situ” prin penetrometrie (despre petrometrie puteţi afla mai multe informaţii aici) sau lucrări geofizice funcţie de caz;

 

 • Analiza probelor in laboratorul geotehnic. După efectuarea forajelor geotehnice, următoarea etapă în realizarea studiu geotehnic constă în analiza probelor prelevate intr-un laborat atest pentru identificarea  paremetrilor geomecanici  precum: granulozitate (STAS 1913/5-85), umiditate naturala (STAS 1913/1-82), plasticitate(STAS 1913/4-86), limita de curgere, limita de framantare, indice de plasticitate, indice de consistenţă, indici de structură (STAS 1913/3-76): greutate volumetrică, porozitate, indice de porozitate, gradul de umiditate, caracteristici contractile(STAS 1913/12-88), compresibilitate(STAS 8942/1-89), modulul de compresibilitate, coef de tasare specificǎ, tasarea specifică la inundare, forfecare directă.

 

 • Realizarea documentaţiei geotehnice. Aceasta este etapa ȋn care ia formă studiu geotehnic (studiul geo), prin interpretarea tuturor informaţiilor acumulate până acum pe teren și ȋn laborator. Va puteti baza pe experienţa geologilor AIA Proiect implicaţi ȋn realizarea documentatiei geotehnice, care se va finaliza cu recomandări și concluzii.

 

 • Predare studiu geotehnic beneficiarului în format tipărit. Finalizarea realizarii studiu geo se face prin predarea documentaţiei către beneficiar. In mod standard aceasta este ȋn format fizic, ȋnsă la cererea clientului aceasta poate fi și ȋn format electronic sau tradus într-o limbă străină (engleza, spaniola, italiana sau dupa caz alte limbi straine prin traducere tehnica specializata).  De asemenea, ȋn cazul lucrărilor de mare anvergură, predarea lucrării va fi insoţită şi o prezentare in faţa ȋntregii echipe tehnice de proiect.

 

 • Consilierea post-realizare a studiu geotehnic. După predarea studiului geotehnic AIA Proiect este la dispoziţia clientului pentru a răspunde nelămurilor acestuia şi a celorlalţi participanţi la construirea obiectivului. La solicitarea beneficiaruluii ne vom prezenta la verificarea naturii terenului de fundare ȋnainte de turnarea betonului ȋn excavaţie, la terminarea șăpăturii.

 

Solicitati acum un pret studiu geo sau cereti o oferta studiu geotehnic in Bucuresti, Ilfov si imprejurimi la 0722494447 sau detalii@aia-proiect.ro.

PARERILE CLIENTILOR

PAREREA DVS.

Top
Telefon birou de proiectare    0722494447